Fri programvare – et teknologisk spørsmål?

Utviklingsdirektør Lars Tveit i Bergen kommune mener det er absurd å prioritere fri programvare, og begrunner det med at teknologiske spørsmål skal komme etter det teknologien skal løse.

Det siste er jeg helt enig i, jeg er derimot fullstendig uenig i at fri programvare er et teknologisk spørsmål på linje med valg av programmeringsspråk. Valget mellom fri programvare og konsern-eid programvare er i høyeste grad et politisk spørsmål, og en del av det problemet som skal løses. At fri programvare er ofte er “gratis” er sekundært, i mange tilfeller er også kjøpers mulighet til å tilpasse programvaren selv også sekundær, men det jeg mener må være et selvfølgelig krav fra alle offentlige etater er at de skal ha muligheten til å gå igjennom koden, eller få noen til å gjøre det, og verifisere at koden gjør det den skal og bare det den skal. Her er det ikke nok med en slik shared source-lisens som Microsoft opererer med, for denne lar deg ikke verifisere at det er den koden du har mottatt som er den som faktisk er brukt til å lage programmet du skal bruke.

Kall meg gjerne paranoid, men jeg vil faktisk vite hva programmene jeg bruker gjør.

Friere konkurranse

Videre åpner fri programvare for en friere konkurranse også når det kommer til vedlikehold, oppdateringer og videreutvikling. Med konsern-eid programvare er det bare konsernet som kan tilby deg videreutvikling og oppdateringer, mens med fri programvare har du anledning til å sette enhver slik videreutvikling ut på anbud. Kanskje det er akkurat dette tveit er redd for? At en med fri programvare ikke bare kan lene seg bakover i hendene på en bestemt programvareleverandør de neste 10 årene, men må stresse med anbud hele tiden?

Vanskelig å vurdere

Det er veldig vanskelig å vurdere tilbud med fri programvare opp mot konsern-eid programvare, fordi de spiller på to helt forskjellige måter. Fri programvare kan være gratis, men i de fleste tilfeller er det dyrere i innkjøp enn konsern-eid programvare, dersom en trenger stor grad av tilpassing. Dette er fordi leverandøren av fri programvare ikke kan subsidiere prisen på produktet med de løpende lisensinntektene og SLA-inntektene, slik som leverandøren av konsern-eid programvare kan. Rett og slett fordi leverandøren av fri programvare ikke kan være sikker på at du ikke går direkte til en annen leverandør for senere oppgraderinger og støtte.

EDIT: Knut Yrvin påpekte noe viktig, som gjør at jeg må presisere: Leverandører av fri programvare kan utmerket godt inngå SLA-avtaler, og tjene penger på slike. Faktisk er det sannsynligvis det de fleste leverandører av fri programvare lever av. Poenget er at det ikke er en automatisk sammenheng mellom leverandør av programvaren, og leverandøren av andre tjenester knyttet til programvaren. Dermed kan ikke dette prise fremtidige inntekter inn i prisen på produktet, eller har i allefall mindre mulighet til å gjøre slikt. Dette fører igjen til økt konkurranse, og gjør at kvaliteten som leveres må være høyere

Mer om bergen og fri programvare

[rss feed=”http://feeds.delicious.com/v2/rss/elzapp/bergen+friprog?count=15″]

Les også