Video: BLUG Last Thursday November 2009: Mercurial

Dette er mitt første forsøk på å lage video av BLUG-foredragene. Forhåpentligvis blir det flere etterhvert, og med mer erfaring, sannsynligvis bedre kvalitet (og kanskje litt mindre filer…). Volumet kan variere relativt mye igjennom foredraget.

OGG Theora (512×288) MP4 h.264 (720×405)

Mercurial er et distribuert versjonskontrollsystem som har blitt svært populært siden det ble annonsert i 2005. Det støttes nå offisielt av tjenester som SourceForge, Google Code og BitBucket. Det vil bli gitt en introduksjon basert på typisk bruk, innebygde kommandoer, utvidelser og verktøy. Det trengs ingen spesielle forkunnskaper, men kjennskap til mer tradisjonelle versjonskontrollsystemer som CVS og subversion kan være en fordel.

Knut Arild jobber som utvikler i Vizrt og har brukt Mercurial både profesjonelt og for private prosjekter.

Foilene kan også leses her