Alkoholens påvirkning på kvinner og menn

I morrest hørte jeg en ekko-sending fra nrk p2 i forrige uke. Der ble flere spurt om hvorvidt kvinner måtte endre sin oppførsel for å unngå voldtekt.

Flere trakk fram at de måtte være forsiktige med alkohol, og gikk langt i retning til å antyde at dersom hun er full eller beruset, så har hun en delvis skyld i voldtekten selv. Ingen av dem sa det direkte, men det lå i kortene.

Videre ble dette begrunnet med at menn mister kontrollen når de er beruset, og ikke kan noe for at de voldtar.

For å oppsummere: kvinner får mer ansvar når de er beruset, mens menn fritas for ansvar.

Dette gir ikke mening. Kvinner og menn påvirkes så vidt jeg vet relativt likt av alkohol. Rus kan ikke frita noen overgriper for ansvar.