Skilting for myke trafikanter ved anleggsarbeid

Denne uken har jeg vært uten sykkel fordi felgen sprakk på fredag, og sykkelverkstedene har mye å gjøre på for tiden. Derfor tok jeg buss til jobb etter å ha levert min datter i barnehagen på mandag.

Mens jeg satt og ventet, hørte jeg på NRK P2s Nyhetsmorgen, de sendte et innslag om ulykker med myke trafikanter forårsaket av manglende sikkerhetstiltak overfor denne gruppen ved vegarbeid.

Du kan høre innslaget her:

NRK.no har også dekket saken med en artikkel og video.

I går gikk jeg hjem fra jobb, og gikk forbi Nygårdstangen der et skilt har vært kjørt ned av anleggstrafikk i et halvt års tid.

Jeg rapporterte dette til Statens Vegvesen 6. mars 2012 via fiksgatami, da hadde skiltet ligget der en stund allerede.

Statens Vegvesen fulgte raskt opp, ved å kontakte BKK, som har ansvar for lysmasten som skiltet henger på, de inkluderte meg i korrespondansen.

Men, BKK svarte følgende 9. Mars:

Vi har kontroll på masten vår.

Problemet er at de holder på med transport av noen lange elementer slik at de ikke kommer forbi masten.

Transportøren skal varsle oss når de er ferdig.Dette har vi gjort avtale på.

Jeg fulgte opp med å spørre om dette var en type avtale BKK hadde anledning til å gjøre, men har ikke fått noe svar på det. Imidlertid kan jeg svare på det spørsmålet selv, ved å sitere §5 i Vegtrafikkloven

Det er forbudt å endre, fjerne eller skade offentlig trafikkskilt, signal, utstyr til kontroll av trafikk, oppmerking eller innretning for vegsperring.

I Bergen er det Politiet som er skiltmyndighet, det kan jo alltids hende at BKK har fått godkjennelse fra dem, men jeg tviler.

Da jeg gikk forbi dette skiltet i går lå skiltet fremdeles nede. Dette er et kryss som stort sett trafikkeres av store, tunge kjøretøy med store blindsoner, og det var da også begrunnelsen fra BKK på hvorfor masten ikke var satt opp igjen. I tillegg varsler skiltet noe så skjeldent som at trafikken i veien har vikeplikt for den kryssende sykkelveien, noe syklistene på strekningen er oppmerksom på, men som er såpass skjeldent at bilister sannsynligvis ikke er oppmerksom på det. Faren for en kollisjon mellom bil og sykkel er med andre ord stor.

Det føyer seg da inn i rekken av eksempler på hvordan sikkerheten til myke trafikanter neglisjeres ved anleggsarbeid.