Linux

BLUG 24. april 2008: Tilgjengelighet til og i nettbaserte ressurser

Torsdag 24. april 2008 kl 19,
Auditorium PI, Autogården (Matematisk institutt),
Johannes Bruns gate 12, Bergen

Her er plakat, løp ut og heng opp!

Tilgjengelighet til og i nettbaserte ressurser, ved Sverre A. Holbye, Include AS

Tilgjengelighet til og i nettbaserte ressurser. Hva er tilgjengelighet på nett? De siste årene har interessen for tilgjengelighet økt, og flere land har innført reguleringer med hensyn til tilgjengeligheten til nettbaserte ressurser. Norge holder i disse dager på å få en egen lov (“Anti-diskrimineringsloven”) som etter all sansynlighet vil inneholde bl.a. føringer på hvordan nettbaserte ressurser må legges til rette for alle.

Foredraget vil ta opp bakgrunnen for at dette er blitt så aktuellt som det er. Fokus vil ikke først og fremst dreie seg om konkrete teknikker for å implementere tilgjengelighet, men mer om: Hva er tilgjengelighet? Hva vil det si at noe er tilgjengelig? Hva sier nasjonalt og internasjonalt lovverk samt retningslinjer og standardiseringsorganer? Hvem er målgruppa og hva er behovene? Vi skal se på vanlige hjelpemidler og hvilke begrensninger og muligheter disse gir. Med dette som bakteppe og med synshemmedes behov som utgangspunkt skal vi se på noen konkrete nettsteder og diskutere tilgjengeligeheten på/i/til disse. Avslutningsvis skal vi se nærmere på de “nye web 2.0” teknologiene og hvilke utfordringer disse fører med seg.

April fool

How (not) to write Unix Deamons (with python)

Nokia N810 WiMAX edition

Drivere innebygd i maskinvaren

ITavisen kan i dag melde at Microsoft planlegger en “standard” der driverene (for windows, sannsynligvis) legges inn på et minneområde på enheten, slik at en slipper å løpe rundt med drivere på minnepinner hver gang en skal reinstallere microsoftapparatet sitt for å få drivere til nettverkskortet, slik at en kan hente de andre driverene fra nettet. Dette var noe jeg tenkte på for lenge siden, og tydeligvis har visst apple gjort dette en gang i tiden, i følge noen av kommentarene på itavisen.

Musikkavspillere (programvare)

Jeg har etterhvert testet en del forskjellige varianter av musikkavspillere. Lenge var jeg godt fornøyd med winamp 2.x/XMMS/BMP-interfacet. -Og på den tiden var det ikke mange andre verdige forsøk på å lage musikkavspillere heller. Winamp3 ga en en viss pekepinn på hva vi hadde i vente, selv om den var elendig. Windows Media Player prøvde også på mye av det samme. Musikkavspillerene utviklet seg til mediearkiver. De fleste av dem gjorde det på en måte som gjorde at avanserte brukere som meg følte at det begrenset ens muligheter til å gjøre det en ville med dem.

HOWTO: Java i firefox under Linux

Denne howtoen er noe utdatert

her er en nyere

Selvfølgelig, hvis du bruker Ubuntu Gutsy, alt du trenger å gjøre er å klikke her

Java er en av de innstikkene til Firefox som ikke kan istalleres med innstikk-behandleren i Firefox. Java-innstikket må installeres manuellt (eller gjennom systemets pakkesystem). Jeg vil her ta for meg hvordan en installerer dette på en RedHat-basert og en Debian-basert distribusjon. Framgangsmåten for Debian-baserte distribusjoner vil sannsynligvis fungere i alle typer distribusjoner, men jeg skriver Debian her fordi jeg bruker Ubuntu selv.

Edit(2006-06-25): I Ubuntu 6.06 kan Java installeres langt enklere, apt-get install sun-java5-plugin

Bluetooth og linux

Jeg har drevet og tuklet litt med mobiltelefonen min i dag, har prøvd å få en del ting til å fungere. Filoverføring fra Linux til Mobiltelefon Filoverføring fra Mobiltelefon til Linux Synkronisering av avtaler mellom Mobiltelefonen og Evolution Synkronisering av oppgaver mellom Mobiltelefonen og Evolution Bruke mobiltelefonen som modem i Linux Jeg fikk til alt! Min konfigurasjon: Ubuntu 5.10 Breezy Badger Evolution 2.4.1 Multisync 0.82 Gnome-bluetooth 0.

Linux Tracker

Just discovered this tracker for linux. It looks fine, but I don’t have the skills to test it. Completely Based on Fast Tracker 2 Environment. If you liked Fast Tracker 2, you will feel like in the same program, but with newer enhancements. It doesnt seem to me like its open source But hey! its for Linux, and I can be wrong We have created this program to you all. This will be free (no charge) to use for the Scene.

Mounting floppies

One of the things people moving from windows to linux find strange is that you have to mount cd’s and floppies to read them. You have to say to the system that you want it to handle floppies before you open it, and to stop handling it before you eject the floppy. Here is a howto.