Webdesign

Merkelapper

De observante der ute (og som ikke bare leser bloggen min fra rss-leseren sin) kan ha oppdaget at merkelappene på bloggpostene har fått et nytt utseende. Det begynte egentlig med at jeg så på en post jeg hadde skrevet og tenkte “Hm, de taggene der ser ikke ut som om de egentlig hører hjemme der”. Videre tenkte jeg, hva skal jeg gjøre for å få dem mer inn i det visuelle uttrykket på bloggen.

Understanding CSS positioning

BLUG 24. april 2008: Tilgjengelighet til og i nettbaserte ressurser

Torsdag 24. april 2008 kl 19,
Auditorium PI, Autogården (Matematisk institutt),
Johannes Bruns gate 12, Bergen

Her er plakat, løp ut og heng opp!

Tilgjengelighet til og i nettbaserte ressurser, ved Sverre A. Holbye, Include AS

Tilgjengelighet til og i nettbaserte ressurser. Hva er tilgjengelighet på nett? De siste årene har interessen for tilgjengelighet økt, og flere land har innført reguleringer med hensyn til tilgjengeligheten til nettbaserte ressurser. Norge holder i disse dager på å få en egen lov (“Anti-diskrimineringsloven”) som etter all sansynlighet vil inneholde bl.a. føringer på hvordan nettbaserte ressurser må legges til rette for alle.

Foredraget vil ta opp bakgrunnen for at dette er blitt så aktuellt som det er. Fokus vil ikke først og fremst dreie seg om konkrete teknikker for å implementere tilgjengelighet, men mer om: Hva er tilgjengelighet? Hva vil det si at noe er tilgjengelig? Hva sier nasjonalt og internasjonalt lovverk samt retningslinjer og standardiseringsorganer? Hvem er målgruppa og hva er behovene? Vi skal se på vanlige hjelpemidler og hvilke begrensninger og muligheter disse gir. Med dette som bakteppe og med synshemmedes behov som utgangspunkt skal vi se på noen konkrete nettsteder og diskutere tilgjengeligeheten på/i/til disse. Avslutningsvis skal vi se nærmere på de “nye web 2.0” teknologiene og hvilke utfordringer disse fører med seg.

How to make wordpress easy upgradeable

The first thing I have to say about this is keep your worpress up to date at all times! Skipping a release will not only make you vulnerable to hackers, but also make it more difficult to upgrade later. But this, of course is something you already know, lets see what we could do to make it easier to manage this. Wouldn’t it be nice if you had a distribution system for wordpress?

Upgrading WordPress to 2.5

Upgraded wordpress again

BLUGplakat

Vi (jeg og Cecilie) har laget en plakatmal for BLUG Last Thursday, slik at de som vil kan lage plakater, og henge dem opp rundt omkring. Den er laget slik at all tekst på den er input-bokser, så det er bare å fylle inn tekst, og printe ut. (Husk å fjerne headere og footere i nettleserens printoppsett) malen finner du her. Jeg har også laget en SVG-mal som kan brukes, men den trenger litt mer arbeid.

If you change one color, change ’em all

I changed to a dark GUI theme today, which has white text on dark gray background. It looks rather smashing. Then. I decided to check my gmail, which was impossible, because google sets their background color to white and/or light blue, but they don’t set the front color. That means that gmail renders with white text on a white (or light) background, and is completely unreadable. The same thing applies to my blog here, and it will be fixed.

Og vinneren er…

Webdesigners